EU:n kehittämisavustuksesta tukea Skandinon matkaan

Vamos Natural Finland Oy on vastaanottanut EU-hankerahoitusta Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY) yrityksen liiketoiminnan kehittämisen tueksi. ELY myönsi rahoituksen valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2027 annetun lain (758/2021) nojalla.

Vamos Natural Finland Oy:n hankkeen lähtökohtana oli halu ratkaista haasteet liittyen lapsen ruokailuun sekä kehitykseen ja hyvinvointiin. Yrityksessä oli pantu merkille markkinoilta puuttuneen nämä seikat sekä ekologisuus aspektit huomioivat tuotteet. Näihin puutteisiin hankkeen avulla kehitetyllä Skandino-tuotesarjalla pyrittiin vastaamaan.

ELY myönsi EU-rahoitusta, koska hankkeella oli mahdollista käynnistää liiketoiminta, jolla on valtava kansainvälinen potentiaali. Hankerahoitus auttaa parantamaan Skandinon tuotesarjan pitkän aikavälin kilpailukykyä kehittämällä liiketoimintamallia ja tuotesarjaa ominaisuuksineen sekä vahvistamalla kansainvälistymisvalmiuksia.

Rahoituksen käyttö on kohdistunut eritoten tuotekehitykseen sekä sen jälkeen aloitettuun pakkaussuunniteluun sekä niihin liittyvien teknisten dokumentaatioiden selvittelytyöhön. Hankkeen aikana toteutettujen selvitystöiden avulla Skandinon IPR-oikeuksia ja suojaa on saatu laajennettua Suomen ja EU:n lisäksi myös tiettyihin muihin kohdemaihin, kuten Norjaan sekä Japaniin. Hankkeen aikana on toteutettu myös koemarkkinointia sekä brändin kehitystä.

Hankerahoitus on auttanut edelleen yritystä kehittämään kasvuedellytyksiään ja laajentamaan liiketoimintaansa kansainvälisesti. Hankkeen toteutusaika oli 1.4.2022–31.3.2023.

Related posts

en_USEN

👋 Nice to see you here!

We've put together a guidebook based on speech therapists' expertise:

How to correctly support your child to self-feeding?

Write your email and name below and we'll send the free guide on it's way, for FREE! 

If you don't get a mail within a few minutes, please check your spam folder. 

You have Successfully Subscribed!

Join the Skandino Launch!

On March 3rd, we'll be not only celebrating the UN World Wildlife Day, but also the official launch of Skandino!

You'll learn abouth the Wildlife Day and Skandino's environmental efforts. By joining you'll also be the among first ones to get a notification when our products are available!

You have Successfully Subscribed!

Join our newsletter list!
You'll be the first to hear about news and releases!
Besides, we'll send you a Skandino guidebook free of charge:
"How to correctly support your child to self-feeding?"

Join our newsletter list!

You'll be the first to hear about news and releases!

Besides, we'll send you a Skandino guidebook free of charge:

"How to correctly support your child to self-feeding?"

Write your email and name below and we'll send the free guide on it's way, for FREE! 

If you don't get a mail within a few minutes, please check your spam folder. 

You have Successfully Subscribed!